1

Det gamle Hof-apoteks historie

Det Kongelig Hof-Apotek er oprettet 1669, og er derfor det ældste apotek i København. Under Frederik III fik Johan Gottfried Becker i 1668 sin udnævnelse til kgl. Hof og rejseapoteker åbnede Elephant Apoteket. Til dette apotek har medicinleverancen til det danske hof så godt som uafbrudt været knyttet. Igennem 175 år drev den Beckerske slægt Hofapoteket, som 1845 blev solgt til cand. pharm. Lauritz Ørnstrup. Ved 250 års jubilæet 1919 skrev den daværende apoteker H. Chr. Helweg-Mikkelsen et jubilæumsskriftet der slutter med ordene:

“Og ser vi tilbage over det nu forløbne halvtredie århundrede, må vi vist med rette sige, at de lyse medgangsdage har været langt i overtal. Gid det må blive normen for det gamle apoteks kommende dage.”